Δωρεάν μεταφορικα για παραγγελίες εως 2kg & άνω των 29€
0 0

Πολιτική απορρήτου

Το ho.gr, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το ho.gr δεν διανέμει σε κανένα τρίτο πρόσωπο, οργανισμό, εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Μόνο κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας το ηλεκτρονικό κατάστημα ho.gr, ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση μιας παραγγελίας. Συγκεκριμένα για την διευκόλυνση του πελάτη κατά την παραγγελία ζητείται η δημιουργία ενός λογαριασμού. Ο πελάτης έχει την ευχέρια να συνεχίσει τη παραγγελία εφόσον το επιθυμεί και χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού (Ονοματεπώνυμο πελάτη, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο κ.τ.λ.).

Για λόγους προστασίας, δεν αποθηκεύονται κρίσιμα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του πελάτη (αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός cvv2/cvc2, ημερομηνία λήξης). Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας JCC, η οποία παρέχει ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω Internet αλλά και των προσωπικών σας δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του ho.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Με ποιόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν δίδονται από εμάς σε κανένα που δεν έχει σχέση με την ενημέρωση σας.

Μπορεί να δώσουμε σε εταιρεία αποστολής email η sms Η σε εταιρεία courier  πρόσβαση σε μέρος των στοιχείων σας, για συγκεκριμένες εργασίες, όπως η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων η sms που είναι απαραίτητα είτε για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, είτε για ενημέρωση σας για προσφορές και διαγωνισμούς. Δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Από πού προέρχονται αυτά τα δεδομένα;

Δεδομένα για σχεδόν όλα τα μέλη μας η τα μη μέλη μας προέρχονται από την εγγραφή τους ή από την ανανέωση των στοιχείων τους, είτε από συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό είτε απευθείας σε εμάς.

Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

Οι πληροφορίες καταγράφονται κυρίως σε ψηφιακή μορφή σε υπολογιστές και είναι αποθηκευμένες σύμφωνα με το GDPR.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Οι υπάλληλοι της Healthy Option  έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών, για την διεκπεραίωση της παραγγελίας τους και την ενημέρωση τους.

Ποια είναι η νομική βάση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων;

H Healthy Option συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για για επικοινωνία μαζί σας, για θέματα διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας καθώς και για ενημέρωση για προσφορές μας και διαγωνισμούς μας.

Για κάποια στοιχεία, όπως αυτά που σχετίζονται με οικονομικά θέματα, η βάση για τη συλλογή και τη διατήρηση των στοιχείων είναι η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων

H Healthy Option ενημερώνει τους πελάτες του σχετικά με τη συμμόρφωσή της, με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), που τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα στοιχεία που συλλέγουμε περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση των πελατών  μας.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα;

Χρησιμοποιούνται για επικοινωνία μαζί σας, για θέματα διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας καθώς και για ενημέρωση για προσφορές μας και διαγωνισμούς μας.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχουμε για εσάς;

Αν θέλετε να δείτε τα βασικά στοιχεία μέλους που έχουμε για εσάς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Healthy Option

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε να ζητήσετε να σας παρέχουμε όποιες άλλες πληροφορίες έχουμε καταγεγραμμένες για εσάς. Αν ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, είναι προτιμότερο να μας το διευκρινίσετε, ώστε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες έγκαιρα και αποτελεσματικά. Είναι υποχρέωσή μας να σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα σε έναν μήνα.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας και για ποιους λόγους;

Κανονικά διατηρούμε αρχείο με τα στοιχεία των μελών. Παρόλα αυτά θα διαγράψουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, αν το ζητήσετε.

Από τη στιγμή που τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η αρχική συλλογή και επεξεργασία  δεν διαγράφονται από η Healthy Option Μπορεί να διαγραφεί μόνο το ονοματεπώνυμό σας, έπειτα από σχετική αίτηση.

Άλλα στοιχεία, όπως αυτά που σχετίζονται με λογιστικά ή προσωπικά θέματα, διατηρούνται για τη νομικά απαιτούμενη περίοδο.